28 Mayıs 2017 Pazar

Bu ileti, 12.05.2017 günü iletildi. 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü yapılan BEV Genel Kuruluna sunulmak üzere. Genel Kurul üyelerinden biri, "Atatürksüz 23 Nisan" başlığının atılmasına neden olanları kınamamın metinden çıkartılması isteme densizliğinden kendisini alamamıştır. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen, eski BEV Başkanı,BEV Genel Kurul Başkanlığını üstlenen Mehmet Baykara, "metne dokunma hakkının olmadığını, isteyenlerin, kınananların Mustafa Altıntaş hakkında dava açabileceklerini" söyleyerek, bu densizliği def etmiştir. Bu metnin ve sergilenen çirkinlik ve soysuzlukların salonlara hapsedilmesini istemediğimden,metni ve açıklamayı, tarihe not düşmek amaçlı olarak buraya aldım. 28.05.2017
"Besni Eğitim Vakfı Genel Kurul Başkanlık Kurulu Başkan ve Üyeleri, Değerli Genel Kurul Üyeleri ve Konuklarımız,

Yapmakta olduğunuz genel kurula katılamamaktan ötürü özür diler, bağışlanmamı isterken, katkılarınız ile, geride bıraktığımız iki yılın iyice  değerlendirilmesini ve gelecek iki yıllık çalışma programımızın ve yol haritamızın belirlenmesinin sağlıklı biçimde saptanacağından kuşku duymamaktayım.1997'de kurucularından biri olma onuruna sahip olduğum BEV, bugün 20 yaşını tamamlamış bulunmaktadır. Yirminci yaşımız kutlu ve yolumuz açık olsun. Vakfımızı amacı,Vakıf Senedimizde çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.Amacımızın temelinde "geleceğimizin güvencesi olan genç kuşakların; bilgili,kültürlü, ahlaklı,sağlıklı Atatürk ve Cumhuriyetimizin demokratik,laik ilkelerine bağlı birer yurtsever,insansever olarak yetişmelerine yönelik hizmette bulunmak, yetenekli, fakat yoksul öğrencilerimize destekte bulunmak, ilkokuldan başlayarak,yükseköğretim kurumları kurmak, onların donanım eksikliklerini karşılamak" yer almaktadır. Yirmi yıllık geçmişimize baktığımızda,gerçekleştirdiklerimizin azımsanmayacak boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Eğitim ve öğretimin öneminin ve kaçınılmazlığını bilinçlere yerleştirmek, Besnilileri kültür,sanat,bilim insanlarımızla biraraya getirmek amaçlı ülkemizde ve dünyamızda ilk ve tek olan Besni Eğitim Bayramını ete kemiğe büründürdük. Bundan, kuruculardan biri olarak kıvanç duyuyorum ve emek veren önceki yönetim organlarımızda görev alan,katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu arada BEB'e katılan ve bir Besni-Sever kıldığımız ve 21 Mart 2017 günü sonsuzluğa göç ederek aramızdan ayrılan tv programcısı, gazeteci,yazar Sevgili Dostum Tayfun Talipoğlu ile birlikte,, yaşamlarını yitiren önceki başkanlarımızdan Mustafa Işıklı ile Zübeyr Özbay, anımsayabildiğim kurucularımızdan S.Vakkas Kaleağası,Tülin Kaleağası,Fevzi Erdoğan,Ömer Kocadayı  da burada saygı ile anmak ve duyabileceği biçimde onlara teşekkür etmek isterim.

 Değerli BEV ciler,

 Son iki senedir, BEB mını, kimi gerekçelerle yapmaktan alıkoyulmaktayız. Bu alıkoymalara gerekçe kılınan nedenleri,özellikle de "güvenlik" gerekçesini anlamakta ve kabul etmekte zorlanmaktayım. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının katkı ve katılımları ile gerçekleştirilen Besni Eğitim Bayramının güvenlik kuşkusunu gidermekle görevli Kaymakamlık ve Valilik tarafından engellenmesini,iptal edilmesini, Türkiye Cumhuriyeti  Devletine haksızlık olarak algılamaktayım. Yıl boyunca, gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen "Atatürk ve demokratik,laik Cumhuriyet ilkeleri karşıtlığının özendirildiği,kışkırtıldığı" toplantılarda söz konusu kılınmayan  "güvenlik kuşkusu" her nedense BEB için kolaylıkla öne sürülmektedir. Bunun sonlanmasını ve bu konuda etkin çalışma yürütülmesini,yönetim görev ve sorumluluğu üstlenecek arkadaşlardan rica ediyorum.

Son söz olarak, Vakıf Senedinimizde ilkelerine bağlı yurtsever kuşaklar yetiştireceğimiz ulusal ve evrensel değerimiz olan M.Kemal Atatürk'e son zamanlarda yapılan alçakça ve soysuzca saldırıları şiddetle kınamayı bir görev olarak huzurunuza getirmekten onur duymaktayım. Aynı biçimde, kurucu üyelerimizden Sayın Şekip Önder'in sahibi olduğu Besni Ekspres Gazetesi'nin 25 Nisan 2017 günlü sayısındaki "ATATÜRKSÜZ 23 NİSAN!" başlığına dikkatinizi çekerim.Atatürk Posterinin asılmaması ve törende konuşan okul müdürünün ve ilçi milli eğitim müdürünün 23 Nisan 1920'de, işgal edilen ve dağıtılan Meclis-i Mebusan yerine, ulusun egemenliğinin korku bilmez temsilciliğini üstlenen BMM'nin kurucusu ve aynı zamanda bu günü,bayram olarak çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü tek sözcük ile bile anmamaları, anımsamamaları, soysuzluğun değilse bile,değer bilmezliğin ve saygısızlığın çirkin örneklerinden olup,bunu ve buna susarak destek veren Kaymakam Ahmet Gencer'i ve O'nu izleyen öteki protokolde yer alanları  huzurunuzda kınıyor, ayıplıyor ve bu saygısızlığı protesto ederek toplantıyı terkeden  değerli hemşerilerimi ve konuyu gündeme taşıyan Besni Ekspres Gazetesi'nin emekçilerini ve sahibi Şekip Önder'i alkışlıyorum.Bunların bir daha yaşanmaması ve bu türden soysuzlukların sergilenmemesi için,yetkilileri göreve çağırıyorum.
Hepinizi yeniden selamlarken, saygılarımı yineliyorum. Yeni görev ve sorumluluk üstlenecek arkadaşlarımıza, hepimizin ve başta benim yardımcı olmamız gerektiğini anımsatıyorum. Saygılarımla."
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder