14 Aralık 2016 Çarşamba

Prof.Dr.Mustafa Altıntaş
Büklüm Cad.Divan Apt.36/2
Kavaklıdere / Ankara

Aşağıdaki başvuru belgesi, “Barış İçin Akademisyenler Grubu”nca yayımlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan meslektaşlarıma, Cumhurbaşkanı RTE’ın hakaret ve suçlamalarına karşı dava açan Prof.Dr.Baskın Oran’ın tazminat davasına, davacı yanında katılma amacı ile kaleme alınmıştır. Ancak, bu türden davalara,davacı yanında katılmanın olamayacağı üzerine Mahkeme Yargıçlığına verilememiştir. Sonuçsuz kalan bu girişimimin belgeliklerim arasında yer almasına dönük olarak,bu metni sizlerle paylaşıyorum.
13 Aralık 2016 günlü duruşmada,ben de Baskın Oran ile birlikteydim. Yargıç, gerekçesini sonra açıklamak üzere, davayı red etti. İşin ilginç olan yanı, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barışa çağrı metnini, ‘düşünceyi açıklama” olarak değil de, suç belgesi olarak ağır saldırı konusu kılan Cumhurbaşkanının sözlerini, avukatının “düşünceyi açıklama”olarak değerlendirmesi olmuştur. Yargıcın vardığı sonucun yansız ve bağımsız yargının yokluğunun ne denli olumsuz sonuçlara kaynaklık edeceğinin yakın tanığı oldum. Yansız ve bağımsız(!) yargıcın yerinde olmak istemezdim.

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

10252465274 T.C. Yurttaşlık numaramdır.21 Haziran 1946 doğumlu olup, yetmiş birinci yaşımın da içindeyim. 1969 başladığım akademik mesleğimi, 44 yıllık hizmet sonrasında, 21 Haziran 2013 yılında tamamlayarak emekli oldum. Bu süre içinde yüksekokul müdürlüğü,anabilim dalı başkanlığı,bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliği, üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulu üyeliklerini onurla taşıdım. Bunun yanı sıra, Başbakanlık Danışmanlığı, Ankara-Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerinde görev yaptım.Adana,Muğla,Ankara,Sivas Üniversitelerinde binlerce öğrencinin yetişmesinde, yaşama donanımlı katılmalarında katkılarım oldu, sorumluluklar üstlendim. Yalnız lisans değil, lisansüstü programlarda, akademik unvan yükseltme jürilerinde, günümüzde görevlerini sürdüren çok sayıda akademik personelin değerlendirilmesinde sorumluluk taşıdım ve taşımaktayım. Halen de YÖK-Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak, Eğitim-Sen’i temsil etmekteyim. Sözün  özü, kendime, topluma ve ülkeme karşı görev ve sorumluluklarımı hakkınca yerine getirdiğime ve getirmekte olduğuma inanan ve bu inançla kıvanç duyan bir “yurttaşım”.

Bu bilinç ve kıvançla; Recep Tayip Erdoğan’ın başbakan ve şimdiler cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan biri olarak, benim de içinde bulunduğum toplumun onuru ve yüzakı aydınları hakkında “alçak, zalim, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız güruh, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş, kapkaranlık aydın müsvetteleri” sıfatlarını ve nitelemelerini ard-arda sıralamasından büyük bir üzüntü ve utanç duydum ve duymayı da sürdürmekteyim. Bu türden niteleme ve sıfatlamaları şiddetle ret etmeyi özüme saygımın gereği sayarım.

Bütün bu nedenlerle; meslektaşı olmaktan onur duyduğum Prof.Dr.Baskın ORAN’ın, bu niteleme ve sıfatlamaların sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açtığı davaya, davacı yanında müdahil  olmak istiyorum. İsteğimin değerlendirilerek, davacı yanında davaya katılmama izin verilmesini sunarım.


Saygılarımla. 13.12.2016                                                                         Prof.Dr.Mustafa Altıntaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder