8 Ağustos 2016 Pazartesi

 ADD GYK tarafından 07.08.2016 günlü bildirisine yanıt:

Önce,böyle bir değerlendirmenin, ciddi ve bilimsel bir yöntemle ve örgütün tüm şube yönetimlerinin katılımı ile yapılması gerekirdi. Başkalarına öğütlediğimiz çoğulculuk ve katılımcılığın ciddiye alınması bu yolla olur. İkincisi,melez bir değerlendirme olmuş. ADD'nin Bilim ve Danışma Kurulları var,eğer işlevsel ise. Bu türden değerlendirmelerin çatısının bu kurullarda kurulması, bu tür melezleşmenin önünü kesebilir. Üçüncüsü kavramlarda ve kullanılan Türkçe'de yanlışlıklar vardır. "Tevhid-i Tedrisat" yerine neden "Öğrenim Birliği" kavramı kullanılmıyor? Yeniden okunmadığı, düzeltme gereği duyulmadığı izlerini taşımaktadır. "Cumhuriyetin (Tevhidi Tedrisat Sistemi) dini tevillerle esir alınabilen beyinlerin özgürleştirilmesini sağlayacaktır. “ alıntıladığım bu tümce ne anlama gelmektedir?Böyle bir tümce kurulumu ADD'ye yakışıryor mu? Eğer tırnak içinde bir alıntıya yer vermek istiyorsanız,bu alıntının tümünü,doğru biçimde almak gerekir. Ne demek "fikri ve vicdanı hür nesillere"? Doğrusu "fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesillerdir",Kurucusu olmaktan onur duyduğum ADD,ciddi bir kuruluş olmakla sorumludur. Bu nedenle, yapacağı analiz ve önermeler derinlik içermeli,tuturlılık taşımalı ve karşıtlarında bile saygı uyandıracak ağırlıkta olmalıdır. Örneğin değerlendirmenin bir sistematiği olmalıdır. Önce yararlı akılsızlar tarafından başarısız kalkılmanın neden ve sonuçları irdelenebilir ve buna benzer kalkışmaların olmamasının gerekleri sıralanabilirdi. Sonrasında ise, kalkışmanın başarısızlığı sonrasındaki OHAL ve bu bağlamda çıkartılan KHK ler, özet içerikleri ile değerlendirilir, Devletin yeniden yapılandırılması, kurgulanması amacının, kalkışma perdesi arkasına gizlenmesinin yaratacığı olumsuzluklar ve aykırılıklar dile getirilebilirdi. Eğer, KHK'lerin kalıcı amaçlar için kullanılmasını mahkum eden AYM kararlarından söz edilecek ise,bunların tarih ve karar numaraları belirtilebilirdi. Bu da zaman ve ciddi emek verilmesini gerektirir. Bu bağlamda değerlendirdiğimde bu açıklama ciddi,ağırlığı olan bir özellik taşımamakta, "çorbada bizim de tuzumuz olsun" kaygısının izlenimini vermektedir. Oysa ADD, herkesin kulak kabartması gereken bir yerde ve ağırlıkta olmalıdır. Sizlere yayımladığınız bu değerlendirmeyi ciddiyetle yeniden ve yeniden okumanızı öneririm.Bunu yaparsanız, eleştirilerimin haksız olmadığını sizler de kabul etme durumunda kalacak ve bu değerlendirmeyi geri çekerek,yerine daha doğru-dürüst ve ADD'ye yakışır bir metinle,önerdiğim yöntemle yeniden hazırlanmasına girişirsiniz. Yakışmamış olduğunu bildirmek,beni üzmekle birlikte, kendime ve kurucusu olmaktan onur duyduğum ADD'ye saygımın gereğidir.08.08.2016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder